Nitrox dykker

Dette er en klasse for certificerede dykkere, der i detaljer dækker aktuelle anvendelser af ”tilbagegas” -ånneblandinger med et iltindhold på 32%. Åndedræt Nitrox giver mulighed for forlængede bundtider og / eller en sikkerhedsmargin over luft i dybder til 100 '/ 30m. Klassen dækker de praktiske og teoretiske aspekter ved indånding af blandinger med højt ilt, gaslove og fysik, fysiologi, gasblanding og sikkerhed, maksimale arbejdsdybder, "Min-deco" -procedurer og en akademisk introduktion til dekompressionsdykning.

UTD Nitrox-kurset gennemføres normalt over en 2-dages periode og omfatter kumulativt mindst 16 timers undervisning inklusive akademikere og to dyk. Dykene fokuserer på præcis opdriftskontrol og nødprocedurer.

Dette er en klasse, der giver den studerende en praktisk viden og forståelse for at trække vejret i Nitrox.

Forudsætninger

  • Minimum 18 år

  • UTD Rec 1 eller Open Water-certificering fra et anerkendt agentur

Kursgrænser

  • Som tidligere certificeret eller maksimal dybde 100 '/ 30m, alt efter hvad der er lavere

  • Standardgas er Nitrox 32

  • Ingen trin dekomprimering

  • Ingen luftfartsmiljøer