Έντυπο Απαλλαγής και Ιατρικού Ιστορικού UTD

Εγγραφή UTD, έντυπο ιατρικού ιστορικού και παραίτηση

 • Μορφή ημερομηνίας: DD dash MM dash YYYY
 • UTD General Release of Liability and Covenant Not to Sue for Recreational, Technical and Overhead Περιβάλλον SCUBA Diving, Zuba Diving και Snorkeling.

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι μου επιτρέπεται να συμμετέχω σε καταδύσεις SCUBA ή οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες εντός του νερού, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας για είσοδο στο νερό, στο νερό και στις δραστηριότητες μετά το νερό:
 • ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΩ ότι ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΩ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ. ΚΑΤΑΝΟΗΣΩ ότι ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ.

 • ΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΥΠΟ ΗΛΙΚΙΑ 18:

  Εάν ο συμμετέχων είναι κάτω των 18 ετών, τότε ο γονέας ή ο κηδεμόνας πρέπει να ΕΚΤΥΠΩΣΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ αυτήν την συμφωνία και να συμφωνήσει να δεσμευτεί νομικά από αυτήν και επιπλέον να είναι νομικά υπεύθυνος για τον ανήλικο συμμετέχοντα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για όλες τις ζημιές, τραυματισμούς ή θάνατο που μπορεί να συμβεί ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του ανηλίκου σε καταδυτικές δραστηριότητες. Ο γονέας ή ο κηδεμόνας συμφωνεί να είναι πλήρως υπεύθυνος έναντι των «Απελευθερωμένων Μερών» για οποιαδήποτε ζημία, τραυματισμό ή θάνατο που προκλήθηκε από τον ανήλικο, συμπεριλαμβανομένων των αγωγών που άσκησε ο ανήλικος, για οποιαδήποτε αποζημίωση.
 • Υπογραφή γονέα ή κηδεμόνα

  ___________________________________________________________ Υπογραφή γονέα ή κηδεμόνα ___________________________________________________________ Ημερομηνία