Nitrox-duiker

Dit is een klasse voor gecertificeerde duikers die gedetailleerd het huidige gebruik van ademgasmengsels met een zuurstofgehalte van 32% behandelt. Ademhaling Nitrox zorgt voor langere bodemtijden en / of een veiligheidsmarge boven lucht in diepten tot 100 '/ 30m. De klas behandelt de praktische en theoretische aspecten van het ademen van zuurstofrijke mengsels, gaswetten en -fysica, fysiologie, gasmenging en veiligheid, maximale werkdiepten, "Min-deco" -procedures en een academische introductie tot decompressieduiken.

De UTD Nitrox-cursus wordt normaal gedurende een periode van 2 dagen gegeven en omvat cumulatief minimaal 16 uur instructie, inclusief academici en twee duiken. De duiken zijn gericht op precieze controle over het drijfvermogen en noodprocedures.

Dit is een les die de student praktische kennis en inzicht geeft in het ademen van Nitrox.

Voorwaarden

  • Minimaal 18 jaar oud

  • UTD Rec 1 of Open Water-certificering van een erkend bureau

Koerslimieten

  • Zoals eerder gecertificeerd of maximale diepte 100 '/ 30m, afhankelijk van welke oppervlakkiger is

  • Standaardgas is Nitrox 32

  • Geen fase-decompressie

  • Geen overheadomgevingen