Zrzeczenie się UTD i formularz historii choroby

Rejestracja w UTD, formularz historii medycznej i zrzeczenie się

 • Format daty: DD myślnik MM myślnik RRRR
 • UTD Ogólne zwolnienie z odpowiedzialności i przymierze dotyczące nie pozywania do sądu za środowisko rekreacyjne, techniczne i napowietrzne Nurkowanie z akwalungiem, nurkowanie zuba i snorkeling.

  Biorąc pod uwagę pozwolenie mi na uczestniczenie w nurkowaniu z akwalungiem lub innych zajęciach w wodzie, w tym przygotowaniach do wejścia do wody, w wodzie i czynnościach po wodzie:
 • PRZEZ MOJE DOBROWOLNE SKŁADANIE CYFROWE WYRAŻAM ZGODĘ, ŻE W PEŁNI PRZECZYTAŁEM I ZROZUMIAŁEM NINIEJSZY DOKUMENT W SWOJEJ PEŁNOŚCI. ROZUMIEM, ŻE JEST TO PRAWNIE WIĄŻĄCE UMOWY, KTÓRE NIE SĄ PRZEDSTAWIAJĄ I ZGADZAJĄ SIĘ Z NIMI ZWIĄZANE.

 • JEŚLI UCZESTNIK MA MNIEJ 18 LAT:

  Jeśli uczestnik ma mniej niż 18 lat, rodzic lub opiekun musi WYDRUKOWAĆ I PODPISAĆ tę umowę i wyrazić zgodę na związanie się nią prawnie, a ponadto być prawnie odpowiedzialnym za nieletniego uczestnika, w tym za wszelkie szkody, obrażenia lub śmierć, które może wystąpić w wyniku udziału małoletniego w zajęciach nurkowych. Rodzic lub opiekun niniejszym zgadza się ponosić pełną odpowiedzialność przed „Zwolnionymi Stronami” za wszelkie szkody, obrażenia lub śmierć spowodowane przez nieletniego, w tym powództwa wniesione przez nieletniego, za jakiekolwiek szkody.
 • Podpis rodzica lub opiekuna

  ___________________________________________________________ Podpis rodzica lub opiekuna ___________________________________________________________ Data