Späť kop MINI

Zadný kop alebo polohovací kop je jednou z najdôležitejších zo všetkých techník pohonu, ktoré nespĺňajú všetky požiadavky, ktoré učíme. Nie je možné udržať správnu pozíciu vo vode bez toho, aby ste boli schopní vykopnúť. Tento kop sa používa na výstupy na udržanie pozície v tíme, v citlivých prostrediach na ochranu oceánu a takmer vo všetkých fotografiách pod vodou.

Tento mini vám poskytne ľahko naučiteľné techniky, ako udržať svoju pozíciu vo vode a podľa potreby sa posunúť dozadu.

UTD Back Kick Mini je seminár, na ktorom sa zvyčajne vyučuje v priebehu jedného dňa.