Potápač so suchým oblekom

Vitajte v online učebni Dry Suit Diver online. Tento program obsahuje informácie o potápaní a správe suchého obleku, protokoly o zostupe a výstupe, núdzové postupy a bežnú údržbu suchého obleku.

Program pojednáva o technikách potápania v suchom obleku a pripravuje vás na cvičenie v suchom obleku v uzavretom a otvorenom vodnom tréningu. Učebňa tiež obsahuje súbor PDF na stiahnutie kompletného programu.

Po dokončení online programu vy a váš inštruktor urobíte minimálne dva ponory v uzavretej a / alebo otvorenej vode, kde uvediete do praxe to, čo ste sa naučili.

Prihláste sa na odber všetkých kurzov, ktoré ponúkame

Vaše rekreačné členstvo v oblasti potápania UTD vám umožní prístup ku všetkým základným kurzom, ktoré ponúka UTD.

Preštudujte si obsah ktoréhokoľvek kurzu - Open Water, Nitrox, Rescue, Dry Suit alebo ktorýkoľvek z ďalších asi 20 ďalších - a potom odneste živú časť triedy s inštruktorom UTD.