Nitrox Diver

Je to trieda pre certifikovaných potápačov, ktorá podrobne pokrýva súčasné použitia dýchacích zmesí so spätným plynom s obsahom kyslíka 32%. Dýchanie Nitrox umožňuje predĺženie času dna a / alebo bezpečnostnú rezervu cez vzduch v hĺbkach do 100 '/ 30 m. Táto trieda zahŕňa praktické a teoretické aspekty dýchania zmesí s vysokým obsahom kyslíka, zákony o plyne a fyziku, fyziológiu, miešanie a bezpečnosť plynov, maximálne prevádzkové hĺbky, postupy „Min-deco“ a akademický úvod do dekompresného potápania.

Kurz UTD Nitrox sa zvyčajne vedie počas 2 dní a kumulatívne zahŕňa najmenej 16 hodín výučby, vrátane akademikov a dvoch ponorov. Ponory sa zameriavajú na presné riadenie vztlaku a núdzové postupy.

Toto je trieda, ktorá dáva študentovi praktické znalosti a porozumenie o dýchaní Nitroxu.

Predpoklady

  • Minimálne 18 rokov

  • Certifikácia UTD Rec 1 alebo Open Water od uznávanej agentúry

Limity kurzu

  • Ako bolo predtým certifikované alebo maximálna hĺbka 100 '/ 30m, podľa toho, ktorá z nich je plytšia

  • Štandardný plyn je Nitrox 32

  • Žiadna etapa dekompresie

  • Žiadne režijné prostredie