Značka povrchu bóje (SMB) MINI

UTD Surface Marker Buoy Mini vám dá zručnosti, ktoré potrebujete na bezpečnú správu a nasadenie SMB.

Kapitoly zahŕňajú:

  • SMB - Základy
  • SMB - Cievky a cievky
  • SMB - riadenie a zavádzanie
  • SMB - Nasadenie videa
  • SMB - Uloženie videa

Táto trieda sa zvyčajne vyučuje v dielňovom formáte počas jedného dňa.